First things first! Gør altid det vigtigste først – inspireret af GTD-bølgen.

Hariku Murakami
I get up at 4:00 am and work for five to six hours.

At sikre sig at få skrevet på sin bog, er det vigtigste for Murakami – first things first!

Jeg har i mange år interesseret mig for hele GTD-bølgen (Getting Things Done af David Allen). Det er både en bog og en metode, og mange to-do-list redskaber bygger på netop denne metode. 

Metodens primære budskab kort fortalt

Få planlagte opgaver og projekter ud af dine tanker, altså ud af hovedet, ved at nedfælde dem eksternt og derefter dele dem op, i handlingsorienterede arbejdsopgaver.

Når de kommer ud af hovedet og ned på fx papir eller computeren bliver det muligt at fokusere på at handle på opgaverne i stedet for at bruge al din energi på at huske på dem.

Når du har “mind like water”, genvinder du et klart syn på vigtige perspektiver og dit fokus på 4 ting nemlig:

Igangværende opgaver
Igangværende projekter
1-2 årige mål
3-5 årige mål

Kig nu på din to-do-liste

Det helt store tip er, at blive god til at kunne prioritere dine opgaver!

En to do liste må ikke bare være en lang uprioriteret liste af opgaver. Du skal gruppere din to-do-liste i emner og hver aften, skal du holde et lille planlægningsmøde med dig selv, om morgendagens emner. Her prioriterer du 3 opgaver til i morgen, som du sætter øverst på listen. Det er urealistisk for de fleste – inklusiv mig selv, at få ordnet eller afsluttet mere end 3 (vigtige) ting.

Kommer der nye ting ind i løbet af dagen, så må disse ikke lægges til dagens lille liste, men skal grupperes ind under de andre lister du har. Du skal holde fokus på det, du allerede har bestemt dig for at arbejde med og gerne afslutte samme dag.

Pas på ikke at blive fanget i ”det haster”. De fleste ting kan vente en dag eller en uge. Hvis du arbejder med andre mennesker, så spørg ind til hvor meget det virkelig ”haster”. Du vil blive forbavset over, hvor sjældent det rent faktisk virkelig haster. Ofte er det, at det haster, mere et udtryk for, at de selv er bagud med ting. Jeg har fx kunder, der ønsker sig en ny hjemmeside, hyrer mig til opgaven, og når jeg spørger efter en deadline, så siger de at ”den skulle have været færdig i går”. Hvis jeg så spørger ind til benet omkring dette hastværk, så viser det sig, at det bunder i, at de har været måneder, måske år om at få sat opgaven igang.

Det er vigtigt, at du ikke lader andre projektere deres egen dårlige samvittighed over på dig. Du har dine arbejdsmetoder og dem skal du have lov til at overholde. Så er du 1 måned om det, du gør, for at du kan overholde dine egne kvalitetsstandarder, så er det vigtigt, at de forstår det.

Jeg kan fx godt lave en hjemmeside på 3 dage – men jeg ved bare, hvor meget flottere den bliver, og hvor meget dybere jeg kommer ind kommunikationen og selve arbejde, hvis jeg tillader det at være en proces, der løber over en måned.

Opsummering

Gruppér din to-do-liste i emner

Prioriter dine opgaver fx:
Vigtigt haster (3 opgaver dagligt)
Vigtigt
Alle andre opgaver

Gå efter at udrydde 3 daglige opgaver

Sæt deadlines i to-do-listen

Sæt tid af i din kalender

Kærlig hilsen Maiken Ingvordsen